MTsN 1 Kediri Berdiri diatas tanah   ± 4.055 M ² Luas bangunan 3.593 M2 Luas Halaman 462 M2 yang diperuntukkan pendidikan MTsN 1  Kediri dan bersertifikat :

  1. 30 Ruang Kelas yang sejuk dan asri
  2. Pembelejaran Didigal dan manual
  3. Ruang Labolatorium IPA dan Komputer
  4. Musholla
  5. Kantin
  6. Ruamg Pembelajaran Media
  7. Ruang Kesenian
  8. Aula