Sarana & Prasarana

MTsN 1 Kediri Berdiri diatas tanah   ± 4.055 M ² Luas bangunan 3.593 M2 Luas Halaman 462 M2 yang diperuntukkan pendidikan MTsN 1  Kediri dan bersertifikat :

  1. 30 Ruang Kelas yang sejuk dan asri
  2. Pembelejaran Didigal dan manual
  3. Ruang Labolatorium IPA dan Komputer
  4. Musholla
  5. Kantin
  6. Ruamg Pembelajaran Media
  7. Ruang Kesenian
  8. Aula
Print Friendly, PDF & Email